GENEREL INFORMATION

Du kan se de gældende vedtægter for AB Gentoftehus i pdf-format herSE VEDTÆGTER

Ingen oplysninger

Seneste BBR-meddelelse kan ses herSE BBR-MEDDELELSEGentofthus har en energimærkning udført i 2008. Du kan se denne herSE ENERGIMÆRKNING

Der er speciel container til aviser og papir, samt et bur til flasker og glas i affaldsskuret ved porten ind til gården.

Storskrald afhentes hver 2. tirsdag i  lige uger. Det henstilles at der ikke placeres storskrald før dagen inden afhentning.
Storskrald er :

  • Jern og metal
  • Elektronik
  • Småt brandbart
  • Stort brandbart
  • Springmadrasser og møbler
  • Køle og frysemøbler
Altaner Bestyrelsen har vedtaget at foreslå et sæt regler for brug af altanerne. Ved førstkommende generalforsamling vil bestyrelsen fremlægge forslag om permanente ordensregler for brug af altanerne. De foreslåede regler kan du hente som PDF her.SE REGLER FOR ALTANERBeboerlokalet Du kan se reglerne for brug af det fælles beboerlokale her. Bemærk venligst, at pr. 1.4.2014 vil Karen Sylvester overtage ansvaret for lokalet. Ønsker du at booke lokalet, kan du skrive til Karen på karen@gentoftehus.dkSE REGLER FOR BEBOERLOKALETBillardklubben Reglerne for brug af billardrummet finder du her.SE REGLER FOR BILLARDKLUBBENHaven Du kan se reglerne for brug af vores dejlige have her.SE REGLER FOR HAVENHusdyr Har du hund eller kat, kan du læse om de gældende regler i Gentoftehus her Skal du passe husdyr for andre, så kan du læse om de gældende regler fra husdyrudvalget i Gentoftehus her Efterår 2007SE REGLER FOR HUSDYROmbygning af lejligheden Skal du bygge om, kan du læse om reglerne for ombygning her SE REGLER FOR OMBYGNING AF LEJLIGHEDEN

Gentoftehus har sin egen hjemmeside, som bliver administreret af bestyrelsen. Har du tilføjelser, rettelser eller gode forslag til hvad der skal være på hjemmesiden, er du velkommen til at rette henvendelse til os.

Gentoftehus har desuden sine egne emailadresser.
(@gentoftehus.dk)

Skal du have en ny emailadresse eller har du problemer med din mail,  bedes du kontakte formanden, gerne på mail bestyrelsen@gentoftehus.dk. Oplys hvilket navn du vil have på kontoen og en adgangskode, som indeholder 8 tegn og både tal, store og små bogstaver!

Husk at afmelde din emailadresse igen, når du fraflytter Gentoftehus.

Har du netværksproblemer, kan du kontakte bestyrelsen.

Bestyrelsen kan normalt kontaktes på hverdage i dagtimerne omkring almindelige forhold på ejendommen, så som: Antenneanlæg, IT-anlæg, varme, vand, kloak el og lignende. Bestyrelsen har mulighed for at kontakte VVS ved akutte tilfælde uden for normale åbningstider

Skal du have udført VVS arbejde, EL-tavle arbejde eller lignende som involverer ejendommens installationer, så kan det være en fordel at du benytter en af de håndværkere der kender ejendommen og dens installationer. Du kan se kontaktdata på disse herunder.

Bemærk at hvis du har skader på ruder, vinduer og yderdøre, skal dette anmeldes til ejendommens administrator.

Blikkenslager/VVS:
Gladsaxe Tag- og VVS
H.J. Holstvej 12
2610 Rødovre
Telefon: 4444 1955

El installatør:
Hellerup Elektrikeren
Tlf: 39 62 27 27 (Døgnvagt)

Fejl på DONG’s ledninger:
DONG Energy
Tlf: 72 10 20 30 (Døgnvagt)

Gentoftehus har et værksted til fri afbenyttelse for husets beboere. Værkstedet er i kælderen mellem opgang B og opgang C.Du kan se reglementet for værkstedet her.SE REGLEMENT
Gentoftehus har digitale antenne forhold. Har du problemer med antenne forholdene bedes du kontakte Arne Christensen 56E.Du kan se hvilke kanaler, der blev valgt på generalforsamlingen her.SE HVILKE KANALER