GENEREL INFORMATION

Du kan se de gældende vedtægter for AB Gentoftehus i pdf-format her

SE VEDTÆGTER

 

Gentoftehus har også lavet en velkomstbrochure til nye beboere:

Velkommen til Gentoftehus

Vi henviser til “Beboerweb” hos vores administrator på deres website: www.skovgaardalsig.dk

Log ind med dit private password. Såfremt du har glemt det eller ikke fået et, så kontakt venligst Helena Theter hos administrator på mailen: ht@skovgaardalsig.dk

Seneste BBR-meddelelse kan ses herSE BBR-MEDDELELSEGentofthus har en energimærkning udført i 2008. Du kan se denne herSE ENERGIMÆRKNING

Der er opsat containere til aviser/papir, pap, plast, metal, flasker samt restaffald i affaldsskuret ved porten ind til gården. Lige udenfor står 2 containere som skal benyttes til organisk affald.

Storskrald afhentes hver 2. tirsdag i  lige uger. Det henstilles at der ikke placeres storskrald før dagen inden afhentning.
Storskrald er :

  • Jern og metal
  • Elektronik
  • Småt brandbart
  • Stort brandbart
  • Springmadrasser og møbler
  • Køle og frysemøbler

Leveregler
Vi har et sæt leveregler i Gentoftehus. Dem kan du se her.

SE LEVEREGLER FOR GENTOFTEHUS

Altaner

SE REGLER FOR ALTANER

Haven

Du kan se reglerne for brug af vores dejlige have her.

SE REGLER FOR HAVEN

Husdyr
Har du hund eller kat, eller skal du passe husdyr for andre, så kan du herunder læse om de gældende regler. 

SE REGLER FOR HUSDYR

Ombygning af lejligheden
Skal du bygge om, kan du læse om reglerne for ombygning her
SE REGLER FOR OMBYGNING AF LEJLIGHEDEN

Gentoftehus har sin egen hjemmeside, som bliver administreret af bestyrelsen. Har du tilføjelser, rettelser eller gode forslag til hvad der skal være på hjemmesiden, er du velkommen til at rette henvendelse til os.

Gentoftehus har desuden sine egne emailadresser.
(@gentoftehus.dk)

Skal du have en ny emailadresse eller har du problemer med din mail,  bedes du kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@gentoftehus.dk. Oplys hvilket navn du vil have på kontoen og en adgangskode, som indeholder 8 tegn og både tal, store og små bogstaver!

Husk at afmelde din emailadresse igen, når du fraflytter Gentoftehus.

Har du netværksproblemer, skal du kontakte Parknet Brugerservice

 

Skal du have udført VVS arbejde, EL-tavle arbejde eller lignende som involverer ejendommens installationer, så kan det være en fordel at du benytter en af de håndværkere, der kender ejendommen og dens installationer. Du kan se kontaktdata på disse herunder.

Bemærk at hvis du har skader på ruder, vinduer og yderdøre, skal dette anmeldes til ejendommens administrator.

Blikkenslager/VVS:
GTV Gruppen
H.J. Holstvej 12
2610 Rødovre
Telefon: 4444 1955

El installatør:
Hellerup Elektrikeren
Tlf: 39 62 27 27 (Døgnvagt)

Du må gerne bruge egne autoriserede håndværkere. Men bemærk:

  • GTV Gruppen anvendes til alle arbejder der har med stigeledninger (lodrette) at gøre. Varmt/koldt brugsvand – faldstammer – Radiatorer.

  • Ved brug af egen valgt VVS’er til andet arbejde, er det et krav at det er aut. VVS der udfører arbejdet, hvor dokumentation for udført arbejde skal kunne fremlægges for bestyrelsen.Det skal meldes ind til Bestyrelsen på mail inden arbejdet går i gang.

 

  • Du skal give din opgang besked, hvis der lukkes for vandet p.g.a. VVS arbejde i din lejlighed.

 

 

Gentoftehus har et værksted til fri afbenyttelse for husets beboere. Det kræver dog at du har en nøgle til det. Denne kan, mod betaling, rekvireres hos bestyrelsesmedlem Arne Christensen. Skriv til bestyrelsen på bestyrelsen@gentoftehus.dk, hvis du ønsker en nøgle. Værkstedet er i kælderen mellem opgang B og opgang C.

Du kan se reglementet for værkstedet her.

SE REGLEMENT

Gentoftehus har digitale antenne forhold. Har du problemer med antenne forholdene bedes du kontakte Arne Christensen 56E.Du kan se hvilke kanaler, der blev valgt på generalforsamlingen her.SE HVILKE KANALER